Previous |  Up |  Next

Issue 3-4,  Volume 41, 1912 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

273,273a,274-303 Prof. dr. František Koláček.  Záviška, František
303-319 Příspěvek ke stanovení kapalinových článků mezi různými rozpustidly.  Baborovský, Jiří
319-330 O vytvoření geodetických křivek na rotačních ellipsoidech.  Bydžovský, Bohumil
330-339 Jak lze od ne-euklidické geometrie dospěti k II. zák. Keplerovu a principu relativnosti.  Dittrich, Arnošt
340-343 Stanovení měrného tlaku tekutiny proudící v potrubí ústícím do ústředí rovnoměrně přímočaře se posouvajícího.  Felber, V.
343-352 Změna odporu vismutu v magnetickém poli.  Felix, Václav
353-361 Ebullioskopická a kryoskopická methoda u elektrolytů.  Hlaváček, Al.
361-371 O zvláštních křivkách třetího stupně.  Hostinský, Bohuslav
371-374 Nová konstrukce plochy druhého stupně z devíti tečných rovin.  Jarolímek, Vincenc
374-379 O ploše rotační, vytvořené otáčením šroubovice.  Kadeřávek, František
379-383 Žárovka v poli elektrickém.  Kadlec, Jiří; Raus, F.
384-389 K akustickému poli u svislých resonančních trubic.  Kaňka, František
389-400 Galilei jakožto zakladatel mathematické fysiky.  Krkoška, Josef
400-403 Nová methoda k demonstraci Thomsonova effektu.  Kučera, Bohumil
403-407 Poznámka k povrchovému napětí.  Kučera, Bohumil
407-412 Příspěvek ke studiu zákonitosti spekter čárových.  Láska, V.
413-423 Srovnávání kapacit kvadrantním elektrometrem.  Macků, B.
423-431 O vlivu dopružování na kmity pružných těles.  Nachtikal, František
432-442 Prof. Dr. František Koláček na české technice v Brně.  Novák, Vladimír
442-448 Modifikace Youngova regulátoru.  Nušl, František; Frič, Josef Jan
448-458 O jedné větě pro substituce automorfní kvadratických forem s reálnými součiniteli.  Petr, Karel
458-463 O fosforoskopu vibračním.  Posejpal, Václav
464-469 Poznámka k theoriím o reflexi a lomu světla na prostředích absorbujících.  Růžek, Petr
470-477 Ein Beitrag zur Theorie der Potenzreihen von mehreren Veränderlichen.  Rychlík, Karel
478-487 Invarianty kvaternární grupy kollineací řádu 2520.  Rychlík, V.
487-500 O některých relacích metrických a jejich užití k analytickému řešení problému Apollonického.  Sobotka, Jan
501-509 O použití dynamometru na slabé proudy při měřeních můstkových.  Šimek, L.
509-519 Plochy konstantní křivosti s dvojnásobným systémem geodetických kruhů stejných poloměrů a oblouků.  Velísek, František
519-523 Některé vlastnosti oskulačních trojin na kuželosečce.  Zahradník, Karel
524-538 Poznámka k měření Hallova zjevu.  Záviška, František
538-541 Odvození Einsteinova addičního theoremu pro skládání rychlostí v případě rychlostí parallelních.  Žáček, Augustin
542-551 Astronomická zpráva na červen, červenec a srpen 1912.  
 
Partner of
EuDML logo