Previous |  Up |  Next

Article

Title: Kterak sestrojuje deskriptivní geometrie průsečíky přímek s křivkami stupně druhého na základě daných os (Czech)
Title: Descriptive geometry method of the construction of intersections of stright lines with curves of the second degree when axes are given (English)
Author: Jarolímek, Čeněk
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 4
Issue: 6
Year: 1875
Pages: 256-262
.
Category: math
.
idZBL: JFM 07.0344.02
DOI: 10.21136/CPMF.1875.123672
.
Date available: 2009-08-29T11:45:42Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/123672
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_004-1875-6_3.pdf 818.3Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo