Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 91F20
References:
[1] L. Doležel: Předběžný odhad entropie a redundance psané češtiny. SaS 3 (1963).
[2] V. Mathesius: Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha 1961.
[3] M. Martinet: Eléments de linguistique generále. Paris 1960.
[4] G. Hérault R. Moreau: Généralités sur les relations entre le pian de l'expression et le plan de contenu. La traduction automatique 3 (1962), 33-43.
[5] R. S. Ramakrishna: Information theory and some its applications. Current Science 27 (1958) č. 10.
[6] R. Moreau: Linguistique et Télécommunications. L'onde életrique (1962), No 426, 731-737.
[7] B. Kubín: nepubl. kand. práce.
[8] L. Zubrzycka: O dostosowywaniu klawiatury maszyny do pisania do struktury jezyka. Zastosowania matematyki VI, Warszawa-Wroclaw 1961-3, s. 419-439.
[9] R. M. Fano: The transmission of information. MIT Res. Lab. Electr., Techn. Rep. 65 (1 949).
[10] P. Fey: Informationstheorie. Berlin 1963. Zbl 0114.07502
[11] A. M. Jaglom I. M. Jaglom: Pravděpodobnost a informace. Praha 1964.
[12] W. Meyer-Eppler: Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie. Berlin 1959. MR 0106791 | Zbl 0088.10703
[13] W. Appel: Energiebasis-Artikulationsbasis. Wiener Slavistisches Jahrbuch 6 (1957-59), 93-97.
[14] C. E. Shannon W. Weaver: The mathematical theory of communication. Urbana 1949. MR 0032134
[15] W. R. Ashby: Kybernetika. Praha 1961.
[16] V. Dupač J. Hájek: Pravděpodobnost ve vědě a technice. Praha 1962. MR 0153062
[17] R. Moreau: Quelques remarques en vue ďun codage automatique des télécommunications. Automatism 11 (1962).
[18] I. Pollack: Incorrect responses to unknown messages restricted in word frequency. Language and Speech 5 (1962), 125-157.
[19] J. Jelínek J. V. Bečka M. Těšitelová: Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. Praha 1961.
[20] M. Matula J. Čáp F. Petrásek: Frekvence slov ve stenografické praxi. SÚT Praha 1961.
[21] M. Matula: Frekvence kořenů slov. SÚT Praha 1963.
[22] Control Tower Language. JAŠA 24 (1952), 595-596.
[23] G. G. Bělonogov V. I. Grigorjev R. G. Kotov: Avtomatičeskoje leksičeskoje kodirovanije soobščenij. VJaz 4 (1960), 107-111.
Partner of
EuDML logo