Previous |  Up |  Next

Article

Title: Kódování a komprese psané češtiny (Czech)
Title: Coding and compression of written Czech (English)
Author: Kraus, Jiří
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1965
Pages: (74)-84
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 91F20
.
Date available: 2009-09-24T15:33:24Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124841
.
Reference: [1] L. Doležel: Předběžný odhad entropie a redundance psané češtiny.SaS 3 (1963).
Reference: [2] V. Mathesius: Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém.Praha 1961.
Reference: [3] M. Martinet: Eléments de linguistique generále.Paris 1960.
Reference: [4] G. Hérault R. Moreau: Généralités sur les relations entre le pian de l'expression et le plan de contenu.La traduction automatique 3 (1962), 33-43.
Reference: [5] R. S. Ramakrishna: Information theory and some its applications.Current Science 27 (1958) č. 10.
Reference: [6] R. Moreau: Linguistique et Télécommunications.L'onde életrique (1962), No 426, 731-737.
Reference: [7] B. Kubín: .nepubl. kand. práce.
Reference: [8] L. Zubrzycka: O dostosowywaniu klawiatury maszyny do pisania do struktury jezyka.Zastosowania matematyki VI, Warszawa-Wroclaw 1961-3, s. 419-439.
Reference: [9] R. M. Fano: The transmission of information.MIT Res. Lab. Electr., Techn. Rep. 65 (1 949).
Reference: [10] P. Fey: Informationstheorie.Berlin 1963. Zbl 0114.07502
Reference: [11] A. M. Jaglom I. M. Jaglom: Pravděpodobnost a informace.Praha 1964.
Reference: [12] W. Meyer-Eppler: Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie.Berlin 1959. Zbl 0088.10703, MR 0106791
Reference: [13] W. Appel: Energiebasis-Artikulationsbasis.Wiener Slavistisches Jahrbuch 6 (1957-59), 93-97.
Reference: [14] C. E. Shannon W. Weaver: The mathematical theory of communication.Urbana 1949. MR 0032134
Reference: [15] W. R. Ashby: Kybernetika.Praha 1961.
Reference: [16] V. Dupač J. Hájek: Pravděpodobnost ve vědě a technice.Praha 1962. MR 0153062
Reference: [17] R. Moreau: Quelques remarques en vue ďun codage automatique des télécommunications.Automatism 11 (1962).
Reference: [18] I. Pollack: Incorrect responses to unknown messages restricted in word frequency.Language and Speech 5 (1962), 125-157.
Reference: [19] J. Jelínek J. V. Bečka M. Těšitelová: Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce.Praha 1961.
Reference: [20] M. Matula J. Čáp F. Petrásek: Frekvence slov ve stenografické praxi.SÚT Praha 1961.
Reference: [21] M. Matula: Frekvence kořenů slov.SÚT Praha 1963.
Reference: [22] : Control Tower Language.JAŠA 24 (1952), 595-596.
Reference: [23] G. G. Bělonogov V. I. Grigorjev R. G. Kotov: Avtomatičeskoje leksičeskoje kodirovanije soobščenij.VJaz 4 (1960), 107-111.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_01-1965-1_9.pdf 1.001Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo