Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 93A30
References:
[1] Approaches to Semiotics. Ed. T. A. Sebeok - A. S. Hayes - M. C. Bateson. The Hague 1964.
[2] Z. Bauman: Sociologie. Praha 1965.
[3] B. Bárta M. Sedláková: Jazyk v procesu myšlení a sdělování. Sb. prací fil. fak. brněnské univ. X (1961), 104-111.
[4] K. Berka P. Novák: Výklad fonologických a gramatických pojmů pomocí teorie množin. SaS 24 (1963), 133-140.
[5] C. Clifton I. Kurz J. J. Jenkins: Grammatical Relations as Determinants of Sentence Similarity. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 4 (1965), 112-117.
[6] P. N. Denisov: Principy modelirovanija jazyka. Moskva 1965.
[7] L. Doležel: Kybernetika a jazykověda. Kybernetika ve společenských vědách. Praha 1964, 1267-280.
[8] L. Doležel: Ke vztahu kybernetiky a jazykovědy. Kybernetika a její využití. Praha 1965, 291-295.
[9] L. Doležel: Un modèle statistique de codage linguistique. Études de linguistique appliquée III (1964), 51-63.
[10] L. Doležel: Model stylistické složky jazykového kódování. SaS 26 (1965), 223-235.
[11] L. Doležel: Pražská škola a statistická teorie básnického jazyka. Česká literatura 13 (1965), 101-113.
[12] L. Doležel: Lingvistické problémy řízení socialistické společnosti. SaS 24 (1963), 244 - 248.
[13] H. Greniewski: Elementy cybernetiki. Varšava 1959.
[14] A. A. Charkevič: Očerki obščej teorii svjazi. Moskva 1955.
[15] N. Chomsky: Current Issues in Linguistic Theory. The Hague 1964.
[16] N. Chomsky: Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass. 1965.
[17] N. Chomsky G. A. Miller: Introduction to the Formal Analysis of Natural Languages. Handbook of Mathematical Psychology II. New York 1963, 269-321.
[18] J. J. Katz: The Semantic Component of a Linguistic Description. Magdeburk 1964 (cyklost.).
[19] J. J. Katz P. M. Postal: An Integrated Theory of Linguistic Descriptions. Cambridge, Mass. 1964.
[20] J. Kraus J. Průcha: Společenské komunikační procesy a sociologie. Sociologický časopis 1 (1965), 684-691.
[21] P. Liebermann: Some Effects of Semantic and Grammatical Context on the Production and Perception of Speech. Language and Speech 6 (1963), 172-187.
[22] W. Meyer, Eppler: Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie. Berlin - Götingen - Heildeberg 1959. MR 0106791 | Zbl 0088.10703
[23] G. A. Miller: Some Psychological Studies of Grammar. American Psychologist 17 (1962), 748-762.
[24] G. A. Miller: The Psycholinguists. On The New Scientists of Language. Encounter 23 (1964), 29-37.
[25] G. A. Miller N. Chomsky: Finitary Models of Language Users. Handbook of Mathematical Psychology II, New York 1963, 419-491.
[26] J. Morton: The Effects of Context on the Visual Duration Threshold for Words. The British Journal of Psychology 55 (1964), 165- 180.
[27] C. E. Osgood: Psycholinguistics. Psychology: A Study of a Science. 6, II, New York 1963.
[28] C. E. Osgood: On Understanding and Creating Sentences. American Psychologist 18 (1963), 735-751.
[29] P. M. Postal: Nový vývoj teorie transformační gramatiky. SaS 26 (1965), 1 - 13.
[30] J. Průcha: Contextual Constraints and the Choice of Semantic. Lexical Units. Prague Studies in Mathematical Linguistics 1, Praha 1965, 93-104.
[31] C. E. Shannon W. Weaver: The Mathematical Theory of Communication. Urbana 1949. MR 0032134
[32] V. H. Yngve: The Depth Hypothesis. Proc. of Symp. in Applied Mathematics 12. Providence 1961, 130-138.
[33] N. I. Žinkin: Mechanizmy reči. Moskva 1958.
Partner of
EuDML logo