Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Karplus W. J.: Analog Simulation. McGraw-Hill Book Co., New York 1958. MR 0097168
[2] D'Atri M. L., Pellegrini V.: Analisi e sintesi dei circuiti elettrici con la vasca elettrolitica. Note Recensioni Notizie 6 (1957), 305-326.
[3] Novák M.: Některé druhy konformních zobrazení, užívané při řešení lineárních obvodů metodou potenciálních analogií. Výzkumná zpráva ÚRE ČSAV č. Z-24. Praha 1958.
[4] Novák M.: Metody syntézy filtrů pomocí potenciálních analogií. Výzkumná zpráva ÚRE ČSAV č. Z-32. Praha 1959.
[5] Novák M.: O syntéze filtrů pomocí potenciálních analogií. Slaboproudý obzor 21 (1960), č. 2, 83-88.
[6] Smith J. O.: Feedback Control Systems. McGraw-Hill Book Co., New York 1958.
[7] Čížek V., Novák M.: Příspěvek k teorii přenosu TV soustavy. Výzkumná zpráva ÚRE č. Z-139, Praha 1964.
Partner of
EuDML logo