Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Cypkin Ja. Z.: Teorija linejnych impulsnych sistem. Moskva 1961.
[2] Strejc V.: Regulace a řízení samočinnými číslicovými počítači, část I - Základní teoretické vztahy. Výzk. zpráva ÚTIA ČSAV č. 76. Praha 1960.
[3] Weiss J.: Výpočet obrazu v transformaci Z z průběhu originálu. Automatizace (1963), č. 3, 58-60. MR 0155596
[4] Tuzar A.: Metoda pro numerický výpočet podílu polynomů a mocninných řad. Výzk. zpráva ÚTIA ČSAV č. 83. Praha 1961.
Partner of
EuDML logo