Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 68W99, 93A30
References:
[1] Hiller L. A., Isaacson L. M.: Experimental Music. McGraw-Hill Book Co., New York 1959.
[2] Cohen J. E.: Teorie informací a hudba. Nové cesty hudby (186 - 215). Sborník studií a novodobých skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Státní hudební vydavatelství, Praha 1964. (Překlad článku „Information Theory and Music". Behavioral Science 7 (April 1962), No. 2). MR 0140377
[3] Janeček K: Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955.
[4] Ashby W. R.: Kybernetika. Orbis, Praha 1961.
[5] Poletajev I. A.: Kybernetika. SNTL, Praha 1961.
[6] Erben K. J., Martinovský J. P. M.: Nápěvy písní národních v Čechách. Melantrich, Praha 1940.
Partner of
EuDML logo