Previous |  Up |  Next

Article

Title: Komponující algoritmus a obsah informace (Czech)
Title: A composing algorithm and information contetns (English)
Author: Fencl, Zdeněk
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1966
Pages: (243)-258
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 68W99
MSC: 93A30
.
Date available: 2009-09-24T15:41:04Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125726
.
Reference: [1] Hiller L. A., Isaacson L. M.: Experimental Music.McGraw-Hill Book Co., New York 1959.
Reference: [2] Cohen J. E.: Teorie informací a hudba.Nové cesty hudby (186 - 215). Sborník studií a novodobých skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Státní hudební vydavatelství, Praha 1964. (Překlad článku „Information Theory and Music". Behavioral Science 7 (April 1962), No. 2). MR 0140377
Reference: [3] Janeček K: Hudební formy.SNKLHU, Praha 1955.
Reference: [4] Ashby W. R.: Kybernetika.Orbis, Praha 1961.
Reference: [5] Poletajev I. A.: Kybernetika.SNTL, Praha 1961.
Reference: [6] Erben K. J., Martinovský J. P. M.: Nápěvy písní národních v Čechách.Melantrich, Praha 1940.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_02-1966-3_4.pdf 1.498Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo