Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 91F20
References:
[1] V. Drozen P. Nádvorník V. Pelikán: Poznámky k definici pojmu sémantické informace. Přednáška na první konferenci o kybernetice konané v Praze v listopadu 1962. Resumé otištěno ve sborníku „Kybernetika a její využití", NČSAV, Praha 1965, str. 242.
Partner of
EuDML logo