Previous |  Up |  Next

Article

Title: Statistický odhad sémantické informace (Czech)
Title: A statistical evaluation of semantic information (English)
Author: Drozen, Vladimír
Author: Langer, Stanislav
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1966
Pages: (259)-263
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 91F20
.
Date available: 2009-09-24T15:41:12Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125727
.
Reference: [1] V. Drozen P. Nádvorník V. Pelikán: Poznámky k definici pojmu sémantické informace.Přednáška na první konferenci o kybernetice konané v Praze v listopadu 1962. Resumé otištěno ve sborníku „Kybernetika a její využití", NČSAV, Praha 1965, str. 242.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_02-1966-3_5.pdf 463.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo