Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bydžovský B.: Úvod do analytické geometrie. Praha 1923.
[2] Čech E.: Propriétés projectives du contact I. Spisy přír. fak. Mas. univ. Brno 91 (1928), 1-50.
[3] Hlavatý V.: Projektivní geometrie I. Praha 1944.
[4] Kadeřávek F., Klíma J., Kounovský J.: Deskriptivní geometrie I. Praha 1929; II, Praha 1932.
[5] Urban A.: Zvýšeni styku křivek promítáním. Matematicko-fyzikálny časopis 7 (1957), 207-234. MR 0106483
[6] Urban A.: Hyperoskulační kružnice elipsy. Rozhledy matematicko-fysikální 39 (1960/61), 256-261, 306-311.
[7] Urban A.: Prostorová konstrukce hyperoskulačních kružnic kuželoseček. Rozhledy matematicko-fysikální 40 (1961/62), 65-71, 110-114.
Partner of
EuDML logo