Previous |  Up |  Next

Article

Title: Elementární prostorové určení oskulačních kružnic kuželoseček I (Czech)
Title: Elementare räumliche Definition der Schmiegekreise von Kegelschnitten I (German)
Author: Urban, Alois
Language: Czech
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 15
Issue: 1
Year: 1965
Pages: 73-80
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
idZBL: Zbl 0132.15201
.
Date available: 2009-09-25T07:39:09Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126386
.
Reference: [1] Bydžovský B.: Úvod do analytické geometrie.Praha 1923.
Reference: [2] Čech E.: Propriétés projectives du contact I.Spisy přír. fak. Mas. univ. Brno 91 (1928), 1-50.
Reference: [3] Hlavatý V.: Projektivní geometrie I.Praha 1944.
Reference: [4] Kadeřávek F., Klíma J., Kounovský J.: Deskriptivní geometrie I.Praha 1929; II, Praha 1932.
Reference: [5] Urban A.: Zvýšeni styku křivek promítáním.Matematicko-fyzikálny časopis 7 (1957), 207-234. MR 0106483
Reference: [6] Urban A.: Hyperoskulační kružnice elipsy.Rozhledy matematicko-fysikální 39 (1960/61), 256-261, 306-311.
Reference: [7] Urban A.: Prostorová konstrukce hyperoskulačních kružnic kuželoseček.Rozhledy matematicko-fysikální 40 (1961/62), 65-71, 110-114.
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_15-1965-1_6.pdf 1.161Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo