Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. Воробьев H. H.: Ассоциативные системы, всякая подсистема которых имеет едиису. доклады Академии Наук CCCP 1953, Tom LXXXVIII, Ho 3, 393-396. Zbl 1151.94459
2. Schwarz Št.: Teória pologrúp. Sborník prác Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, č. 6 (1943), 1-64. MR 0025477
3. Birkhoff G.: Lattice theory. New York 1948, kap. I, § 4. MR 0029876 | Zbl 0033.10103
Partner of
EuDML logo