Previous |  Up |  Next

Article

Title: O pologrupách, ktorých každá čiastočná pologrupa má ľavú jednotku (Slovak)
Title: On the Semigroups, Every Subsemigroup of which Has a Left Unit Element (English)
Author: Kolibiarová, Blanka
Language: Slovak
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1957
Pages: 177-182
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 20.00
idMR: MR0100643
.
Date available: 2009-09-25T07:12:38Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126424
.
Reference: 1. Воробьев H. H.: Ассоциативные системы, всякая подсистема которых имеет едиису.доклады Академии Наук CCCP 1953, Tom LXXXVIII, Ho 3, 393-396. Zbl 1151.94459
Reference: 2. Schwarz Št.: Teória pologrúp.Sborník prác Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, č. 6 (1943), 1-64. MR 0025477
Reference: 3. Birkhoff G.: Lattice theory.New York 1948, kap. I, § 4. Zbl 0033.10103, MR 0029876
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_07-1957-3_5.pdf 1.062Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo