Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kolbenheyer T.: Riešenie okrajovej úlohy odporovej geoelektriky pre sploštený rotačný elipsoid. Geofysikální sborník 1955, č. 33.
[2] Krajčovič S.: Geoelektrické odporové anomálie vyvolané polgulovou povrchovou inhomogenitou. Geofysikální sborník 1959, č. 120.
[3] Hobson E. W.: The theory of spherical and ellipsoidal harmonics. (ruský překlad), Moskva 1952.
Partner of
EuDML logo