Previous |  Up |  Next

Article

Title: Geoelektrické odporové anomálie vyvolané vložkou tvaru splošteného polelipsoidu (Slovak)
Author: Krajčovič, Silvester
Language: Slovak
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1961
Pages: 222-228
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-09-25T07:24:58Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126684
.
Reference: [1] Kolbenheyer T.: Riešenie okrajovej úlohy odporovej geoelektriky pre sploštený rotačný elipsoid.Geofysikální sborník 1955, č. 33.
Reference: [2] Krajčovič S.: Geoelektrické odporové anomálie vyvolané polgulovou povrchovou inhomogenitou.Geofysikální sborník 1959, č. 120.
Reference: [3] Hobson E. W.: The theory of spherical and ellipsoidal harmonics.(ruský překlad), Moskva 1952.
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_11-1961-3_7.pdf 1.085Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo