Previous |  Up |  Next

Article

Title: O zameniteľných kongruenciách na sväzoch (Slovak)
Title: Vertauschbare Kongruenzen in Verbänden (German)
Author: Jakubík, Ján
Language: Slovak
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1958
Pages: 155-162
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 06.00
idZBL: Zbl 0082.02901
idMR: MR0107612
.
Date available: 2009-09-25T07:15:12Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126876
.
Reference: [1] G. Birkhoff: Lattice theory.Amer. Math. Soc. Colloquium Publ. Vol. XXV, New York 1948. Zbl 0033.10103, MR 0227053
Reference: 2] H. A. Thurston: Congruences on a distributive lattice.Proc. Edinb. Math. Soc. Ser. 2, 10, Part II (1954), 76-77. Zbl 0056.26205, MR 0066345
Reference: [3] O. Borůvka: O rozkladech množin.Rozpravy II. tř. České akad., 53, č. 23 (1943). MR 0019690
Reference: [4] Ph. Dwinger: Some theorems on universal algebras I.Indagationes mathem. 19 (1957), 182-189. MR 0086771
Reference: [5] J. Jakubík: Системы отношений конгруэнтности в структурах.Чехосл. мат. журнал 4 (79), (1954), 248-273. MR 0067855
Reference: [6] J. Jakubík: Relácie kongruentnosti a slabá projektívnosť vo sväzoch.Časopis pro pěstování matematiky, 80 (1955), 206-216. MR 0078337
Reference: [7] V. K. Balachandran: The Chinese remainder theorem for the distributive lattices.Jour. Indian Math. Soc. (N. S) 13 (1949), 76-80. MR 0032574
Reference: [8] P. Dubreil: Algébre.Paris 1946. Zbl 0060.06809
Reference: [9] Van Ši-Cian: Poznámky o zaměniteľnosti relácií kongruentnosti.Šusjue Sjujebao 3 (1953), 133-141 (čínsky, angl. résumé); [Refer. žurnál 1 (1954), ref. 5477].
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_08-1958-3_4.pdf 1.053Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo