Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Birkhoff: Lattice theory. Amer. Math. Soc. Colloquium Publ. Vol. XXV, New York 1948. MR 0227053 | Zbl 0033.10103
2] H. A. Thurston: Congruences on a distributive lattice. Proc. Edinb. Math. Soc. Ser. 2, 10, Part II (1954), 76-77. MR 0066345 | Zbl 0056.26205
[3] O. Borůvka: O rozkladech množin. Rozpravy II. tř. České akad., 53, č. 23 (1943). MR 0019690
[4] Ph. Dwinger: Some theorems on universal algebras I. Indagationes mathem. 19 (1957), 182-189. MR 0086771
[5] J. Jakubík: Системы отношений конгруэнтности в структурах. Чехосл. мат. журнал 4 (79), (1954), 248-273. MR 0067855
[6] J. Jakubík: Relácie kongruentnosti a slabá projektívnosť vo sväzoch. Časopis pro pěstování matematiky, 80 (1955), 206-216. MR 0078337
[7] V. K. Balachandran: The Chinese remainder theorem for the distributive lattices. Jour. Indian Math. Soc. (N. S) 13 (1949), 76-80. MR 0032574
[8] P. Dubreil: Algébre. Paris 1946. Zbl 0060.06809
[9] Van Ši-Cian: Poznámky o zaměniteľnosti relácií kongruentnosti. Šusjue Sjujebao 3 (1953), 133-141 (čínsky, angl. résumé); [Refer. žurnál 1 (1954), ref. 5477].
Partner of
EuDML logo