Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Noether: Göttinger Nachrichten 1918, 235.
[2] E. Bessel-Hagen: Math. Annalen 1921, 258.
[3] H. Schöpf: Ann. d. Physik 18 (1956), 278.
[4] E. L. Hill: Rev. Mod. Phys. 23 (1951), 253. Zbl 0044.45002
[5] P. Román: Acta Phys. Hung. 5 (1955), 143. MR 0072773
[6] W. Pauli: Rev. Mod. Phys 13 (1941), 203 (článok je preložený do ruštiny). Zbl 0028.38003
[7] G. Marx: Acta Phys. Hung. 1 (1952), 209. MR 0049089 | Zbl 0047.19801
[8] R. Courant D. Hilbert: Methoden der Mathematischen Physik I. (je překlad i do ruštiny).
Partner of
EuDML logo