Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 5, 1876 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

145-151 O kvaternionech. [III.].  Studnička, František Josef
151-157 Geometrie kruhu. [III.].  Zahradník, Karel
157-168 O středu optickém a hlavních bodech čoček. [II.].  Baudys, V.
169-177 O bodech mnohonásobných.  Bečka, B.
178-182 Poučka binomiální v počtu pravděpodobnosti.  Pánek, Augustin
182-187 Ukázky z indické arithmetiky obecné.  Hromádko, František
187-189 O rychlosti postupu vln.  Reiss, František
189-192 Všeobecná dvě pravidla o dělitelnosti čísel dekadických.  Vervaet, Julián P.
192 Poznámka literární.  
 
Partner of
EuDML logo