Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 6, 1877 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

49-58 Počátkové nauky o determinantech. [I.].  Studnička, František Josef
59-68 Z Aragových životopisů. [II.].  Hromádko, František
69-76 O mathematické a morální naději. [I.].  Pánek, Augustin
77-86 Přehled novějších pokroků v astronomii. [I.].  Seydler, August
87-89 Kombinatorický důkaz poučky o násobení dvou determinantů.  Hoza, František
89-91 Kterak lze vyšetřiti obsah kruhu?.  Pelnář, Matěj
91-92 Příspěvek k řadám arithetickým.  Jarolímek, Čeněk
92-93 O trisekci úhlu.  Studnička, Alois
93-94 Martohodograf, nový fysikální přístroj.  Hromádko, František
95-96 Věstník literární.  
[96a] Obrázky.  
 
Partner of
EuDML logo