Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 11, 1882 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

59-74 K úvodu do základů deskriptivní geometrie. [I.].  Tilšer, František
75-111 Síla přesvědčení - Pokus v duchovní mechanice.  Šimerka, Václav
111-120 O vytvořující funkci Borchardt-ově.  Řehořovský, Václav
121-122 Počet pravděpodobnosti v geometrii.  Pánek, Augustin
123-124 Krychlový obsah šikmého rovnoběžnostěnu bez užívání sférické trigonometrie.  Hromádko, František
125-136 O integrování racionálných differenciálů.  Weyr, Eduard
137-138 Poznámka o číslech kmenných. [II.].  Studnička, František Josef
138-139 Úlohy.  
140-143 Drobné zprávy.  
143-154 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo