Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 15, 1886 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

1-7 Kterak strojiti normály ellipsy bodem mimo křivku.  Šolín, Josef
7-15 Historický rozvoj problému tří těles. [I.].  Seydler, August
16-23 Poznámka k pořádání a řešení rovnic.  Kostěnec, Antonín
24-26 O násobení desetinných čísel.  Vervaet, Julián P.
26-33 Drobné zprávy.  Strnad, A.
34-40 Úlohy.  
40-48 Věstník literární.  
[48a] Obrázky.  
 
Partner of
EuDML logo