Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 15, 1886 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

97-102 O novém neodvislém vyjádření čísel Bernujských a o vlastnostech příslušného determinantu.  Studnička, František Josef
102-114 Historický rozvoj problému tří těles. [III.].  Seydler, August
114-119 O přímce Simsonově.  Strnad, A.
119-123 Stereometr.  Jelínek, Vavřinec
123-124 Poznámka ke konstrukci křivek intensitních.  Procházka, Bedřich
125-132 Drobné zprávy.  Strnad, A.
132-137 Úlohy.  
137-148 Věstník literární.  
[148b]-[148c] Seznam příspěvků.  
 
Partner of
EuDML logo