Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 22, 1893 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

81-87 Příspěvek ku grafickému rozboru kubických rovnic.  Studnička, František Josef
88-121 O aequivalenci šroubových pohybů a šroubových sil.  Libický, A.
121-127 Drobné zprávy.  Gruss, Gustav
127-128 Věstník literární.  
129-143 O elektrickém potenciálu a elektrické kapacitě.  Navrátil, Bartoloměj
144-146 O racionalisování jmenovatelů dvojčlenných.  Studnička, F. J.
147-149 Několik poznámek o řetězcích.  Simonides, Jaroslav
149-152 Jak určíme hmotu těles nebeských a intensitu síly gravitační na jich povrchu?.  Láska, V.
152-153 Poznámka k rektifikaci kruhu.  Pleskot, Antonín
154-155 Poznámka o zdvojnásobení krychle.  Láska, V.
155-158 Směs.  Barbor, Josef
159-160 Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo