Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 25, 1896 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

161-186 O trajektoriích průsečíkových. [II.].  Procházka, Bedřich
187-198 Základové geometrického počtu Grassmannova. [I.].  Libický, Antonín
199-204 Jednička tepelného množství.  Novák, Vladimír
204-208 O elektrickém teploměru.  Novák, Vladimír
208 Z České Akademie císaře Františka Josefa I. Pro vědy, slovesnost a umění.  
209-229 O číslech spřízněných a dokonalých. [II.].  Bezdíček, J.
230-233 Astrologium.  Mach, Adolf
233-240 Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo