Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 33, 1904 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

481-500 Příspěvek ku theorii Descartes-ova listu.  Zahradník, Karel
500-515 O vodivosti vzduchu způsobené fosforem.  Petíra, Stanislav
515-527 Znázornění čísel délkami a naopak. [IV.].  Pexider, Jan Vilém
527-542 Věstník literární.  
542 Cena Weyrova, opravy.  
543-558 O pravidelném sedmnáctiúhelníku.  Strnad, Alois
559-568 Vyznačení tvaru trojúhelníku veličinou.  Pařízek, Adolf
568-569 Nový důkaz věty Pythagorovy.  Sýkora, Antonín
570-594 Úlohy.  
594 Oznámení.  Pánek, Augustin
 
Partner of
EuDML logo