Previous |  Up |  Next

Issue 3-4,  Volume 43, 1914 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

273-290 Řešení zvláštního problému projektivnosti a jeho užití.  Bydžovský, Bohumil
290-304 O racionálních křivkách šestého stupně.  Vojtěch, Jan
305-313 O jisté úloze, která řeší přibližnou rektifikaci oblouku kruhového.  Pleskot, Antonín
314-318 O tangentové křivce paraboly.  Jeřábek, Václav
318-331 O ploše kardiodicko-šroubové. [I.].  Mašek, Vladimír
332-350 O výpočtu elliptických integrálů 1. a 2. druhu pomocí středu arithmeticko-geometrického.  Petr, Karel
350-359 Studie o řadách Laméových vytvořených cyklidami Dupinovými.  Seifert, Ladislav
359-363 Poznámka o jisté vlastnosti křivek prostorových.  Sobotka, Jan
363-395 O principu relativnosti. [I.].  Záviška, František
396-410 O konstituci látky a vztahu hmoty a energie. [III.].  Posejpal, Václav
411-424 Kinematika theorie relativnosti. [III.].  Libický, Antonín
425-432 Věstník literární.  
433-439 O projektivnosti involutorní.  Kounovský, Josef
440-449 Kterak ustanoviti rovnici, jejíž kořeny jsou $m$-tými mocninami kořenů dané rovnice $n$-tého stupně, bez užití vzorců Newtonových ($m$ číslo kmenné $\geqq 5$).  Jeřábek, Antonín
450-465 Poznámky ku geometrii trojúhelníku. [II.].  Tomáš, Josef
465-473 O křivosti řezů na rotačním kuželi a válci.  Žďárek, J.
474-482 Drobnosti mathematické.  Hübner, Václav
482-489 Málo známé jubileum.  Čupr, Karel
489-497 Barva hvězdy Sirius.  Dittrich, Arnošt
497-499 Nový způsob demonstrace stojatého vlnění napiatých drátů.  Pokorný, V.
499 Znázornění elektrických siločar.  Švejcar, Vladimír
500-510 Astronomická zpráva na květen, červen, červenec a srpen 1914.  
510-512 Ukázky themat z deskriptivní geometrie, daných k písemným pracím maturitním na českých reálkách ve škol. roce 1912/13.  Kálal, Josef
 
Partner of
EuDML logo