Previous |  Up |  Next

Issue 2-3,  Volume 45, 1916 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

[129a] Seznam došlých příspěvků a platů od 1. listopadu 1915 do 8. února 1916.  Valouch, Mil.; Kučera, Bohumil
129-135 O imaginárných transformacích křivek i ploch druhého stupně a prostorové kubiky.  Jarolímek, Vincenc
135-177 Drobnosti z geometrie. [II.].  Lerch, Matyáš
178-188 Součet řady Lambertovy a počet dělitelů celistvého čísla.  Kössler, Miloš
189-200 Souvislost mezi úplným risikem průměrným a částečnými risiky středními.  Hrazdil, Antonín
200-204 Příspěvek ku geometrii dvojiny bodové. [II.].  Simandl, Václav
204-208 Příspěvek k theorii integrace diff. rovnic lin. obyčejných omezenými integrály.  Štěpánek, Josef
208-217 Thermodynamika statického pole gravitačního na povrchu země.  Dittrich, Arnošt
218-221 Experimentální důkaz Ampèrových molekulárních proudů.  Žáček, August
222-225 Ze školní praxe.  Schuster, Jan
222 Poznámka k článku „Odvození Kaufmannovy podmínky stability‟.  Žáček, August
225-238 Věstník literární.  
238-240 Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků a fysiků.  
241-283 O logarithmicko-grafickém počítání. [II.].  Obešlo, Václav
283-294 O rázu těles.  Kučera, Bohumil
294-306 Decimalisace míry časové a obloukové.  Holub, Karel
306-312 Astronomická zpráva na duben, květen a červen 1916.  
312-314 Ukázky themat z deskriptivní geometrie, daných k písemným zkouškám maturitním ve šk. r. 1914/15 na českých reálkách.  Kálal, Josef
315-320 Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo