Previous |  Up |  Next

Issue 1-2,  Volume 48, 1919 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

1-9 Příspěvky k theorii některých transcendent počtu integrálního. [I.].  Lerch, Matyáš
10-16 K theorii imaginárných kružnic a koulí.  Jarolímek, Vincenc
16-26 O zvláštních v sobě duálních quadratických přímkových kongruencích. [I.].  Simandl, Václav
27-37 Z dějin nivelace. [I.].  Vetter, Q.
37-42 Několik poznámek ku článku Dra V. V. Heinricha: Příspěvek k theorii Darvinových oscillujících satellitů.  Svoboda, Jindřich
43-56 O systémech singulárních relací mezi periodami Abelových funkcí tří proměnných.  Hruška, Václav
56-59 Konstrukce středu křivosti křivky jistou kvadratickou transformací z dané křivky odvozené.  Pleskot, Antonín
59-65 O dvojných součinech vektorových. [I.].  Libický, Antonín
65-70 O obráceném kyvadle.  Dvořák, Čeněk
70-77 O některých druzích manometrů.  Vránek, Jaroslav
78-83 Z fysikálního praktika.  Zahradníček, J.
84 Nový způsob psaní malých čísel.  Sumec, J.
85-94 Věstník literární.  
94-96 Řádná valná schůze Jednoty českých mathematiků a fysiků.  
97-101 Čtyři úlohy o parabole.  Jarolímek, V.
101-112 Úlohy Appoloniovy rozšířené na koule.  Jarolímek, Vincenc
113-119 Příspěvek k parabole a k místu geometrickému.  Hübner, Václav
120-124 Drobnosti z konstrukcí pravidelných mnohoúhelníků.  Hübner, Václav
125-129 Fototypie. [I.].  Teissler, Viktor
129-137 Jak astronom-počtář pátrá po zatmění. [I.].  Seydl, Otto
138-140 Astronomická zpráva na leden, únor a březen 1919.  
140-144b Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo