Previous |  Up |  Next

Issue 2-3,  Volume 50, 1921 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

81-88 Ke chronologii Archimedových geometrických objevů a spisů. [I.].  Vetter, Quido
89-93 Příspěvky k theorii některých transcendent počtu integrálního. [VII.].  Lerch, Matyáš
93-102 O separaci kořenů rovnice algebraické dle reálných částí kořenů a o důkaze fundamentální věty algebry. [II.].  Petr, Karel
102-115 O isogonálném zobrazení čtyř thetafunkcí Jacobiho, jichž modul jest číslo ryze imaginární.  Dusl, Karel
115-120 Sestrojení rovnoosé hyperboly ze dvou imaginárných bodů a dvou imaginárných tečen.  Klíma, Josef
120-134 O sesilovači stejnosměrného proudu. [II.].  Žáček, August
134-149 Pohyb hmotného bodu v poli gravitačním dle všeobecné theorie relativnosti.  Libický, Antonín
150-160 Experimentální doklad k nauce o mnohočetnosti stabilních forem atomu.  Posejpal, V.
160-170 Věstník literární.  
170-174 Bibliografie.  
174-176 Zprávy, valná schůze Jednoty českých mathematiků a fysiků.  
177-190 O kvadratických tělesech číselných [II.].  Rychlík, Karel
190-193 Experimentální stanovení čísla $\pi$ užitím počtu pravděpodobnosti.  Hrazdil, Antonín
193-196 Poznámka k omezení os kuželoseček a k parabole Steinerově.  Pleskot, Antonín
196-199 O jednoduché polární vlastnosti kuželosečky.  Lochmann, A.
200-204 Stroboskopická methoda ve fysikální praxi. [II.].  Zahradníček, Josef
204-214 Metody a výsledky měření teplot hvězdných.  Hacar, Bohumil
214-216 Úlohy.  
 
Partner of
EuDML logo