Previous |  Up |  Next

Issue 1-2,  Volume 52, 1923 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

1,1a,2-9 Jan Sobotka, profesor matematiky na universitě Karlově, šedesátníkem.  Kadeřávek, František
9-11 Sobotkovy názory didaktické.  Vorovka, Karel
11-18 Užití principu promítání v teorii geometrických příbuzností.  Bydžovský, Bohumil
18-24 O jedné třídě ploch zborcených.  Čech, Eduard
24-34 O Laguerrově methodě stanovení rodu celistvé transcendenty.  Čupr, Karel
34-37 Superposiční pravítka nomografická.  Havlík, Vilém
37-46 Vektorová analyse a integrální rovnice.  Hostinský, Bohuslav
46-51 Poznámky o grafickém počtu.  Hruška, Václav
51-55 Poznámka k methodě postupných approximací.  Jarník, Vojtěch
56-59 Dvě drobnosti z úloh deskriptivní geometrie.  Kadeřávek, František
59-64 Poznámka k práci „Charakter kmitů ve dvou spřažených kruzích‟.  Kladivo, B.
64-72 O jisté jednodvojznačné kvadratické reciproké příbuznosti v rovině.  Klíma, Josef
73-78 O úhlech nesouměřitelných.  Kössler, M.
78-87 Osový problém ploch stupně druhého.  Kounovský, Josef
87-90 Užití kotovaného promítání v nomografii.  Láska, V.
90-101 Příspěvek k synthetické theorii skupin bodových na obecné kubické křivce rovinné.  Machytka, Bohumil
101-107 O ploše naplněné osami křivosti odpovídajícími společnému bodu šroubovic stejného spádu na svazku rotačních válců.  Mašek, Vlad.
107-114 O složeném helikoidu vytvořeném hypocykloidálním (elliptickým) pohybem.  Pelíšek, Miloslav
114-124 O jedné methodě pro vyšetřování geometrického významu kombinant.  Petr, Karel
124-133 Dvě poznámky k vlastním pracím o závislosti refrakce plynů na tlaku.  Posejpal, Václav
133-138 Oskulační hyperbolický paraboloid dle vrcholové přímky Frézierova cylindroidu.  Procházka, Bedřich
138-148 O úhlu dvou rovin v prostoru čtyřrozměrném.  Seifert, Ladislav
148-156 Příspěvek k použití diferenciálních rovnic v pojistné matematice. [I.].  Schoenbaum, Emil
156-159 Grafické methody v kartografii. [I.].  Šalamon, B.
159-161 Odvození vzorce pro rychlost výtoku kapaliny z kapilláry.  Teige, Karel
161-169 Poznámka k nejnovějšímu (Bornovu) modelu vodíkové molekuly.  Trkal, Viktor
169-177 Egyptské zlomky.  Vetter, Q.
177-186 O projektivní geometrii.  Vojtěch, Jan
186-191 Elektromagnetické vlny na dielektrickém drátu. [I.].  Záviška, František
192-195 Anomální charakteristika elektronové lampy o dvou elektrodách.  Žáček, August
195-204 O involuci průsečíků křivek s racionálnou kubikou.  Žďárek, J.
204-206 Přirozené rovnice křivky trojnásobně zakřivené v prostoru čtyřrozměrném.  Žďárský, Josef
 
Partner of
EuDML logo