Previous |  Up |  Next

Issue 3-4,  Volume 57, 1928 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

169,169a,170-182 Karel Petr. Stručný nástin jeho života a stručný přehled jeho prací.  Nušl, František; Kössler, M.
183-185 O korespondencích s charakteristickými křivkami o rovnici $dx^3-dy^3=0$.  Borůvka, O.
186-201 O asymptotických parabolách.  Bunický, E.
202-207 Příspěvek k teorii eliptické sextiky.  Bydžovský, Bohumil
208-216 O funkcích $x^s$, $e^x$, $\log x$, $\sin x$, $\cos x$.  Čech, Eduard
217-225 Použití signatury kvadratických forem v nauce o algebraických rovnicích.  Čupr, Karel
226-235 Vyjádření základních vzorců sférické astronomie soujemnými lineárně lomenými transformacemi.  Dittrich, Arnošt
236-241 O počtu funkcí Prymových.  Dusl, Karel
242-245 Poznámka o použití principu Kingovy metody mechanického vyrovnání.  Havlík, Vilém
246-255 Rovnoběžný posuv podél světelného paprsku v prostor-času teorie relativity.  Hlavatý, Václav
256-259 O pojmu "všechny" v teorii množin.  Horák, J. M.
260-266 Tření v hmotných systémech.  Horák, Zdeněk
267-275 O základních úlohách počtu pravděpodobnosti.  Hostinský, Bohuslav
276-280 Prevedenie Fuchsovho lin. diferencialného systému druhého radu na Gaussov. dif. systém.  Hronec, J.
281-285 Řešení rovnic iteracemi.  Hruška, V.
286-290 K teorii representativní metody.  Janko, Jaroslav
291-296 O mřížových bodech ve vícerozměrných koulích.  Jarník, Vojtěch
297-300 Základní vzorec pro počet kovariantů binárních forem.  Jarušek, Jaroslav
301-304 O orthogonálných hyperboloidech.  Jeřábek, Václav
305-312 O jistém zobecnění Bernoulliových a Eulerových polynomů.  Kaucký, Josef
313-319 Věstník literární.  
319-324 Zprávy.  
 
Příloha didakticko-metodická
D33-D36 Didaktické poznámky k pohybu kruhovému a síle odstředivé.  Ondrák, František
D36-D37 Poznámka k vyučování planimetrii.  Seifert, Ladislav
D37-D39 Několik poznámek k padostrojům. [II.].  Zahradníček, Josef
D39-D42 Derivace funkce exponenciální.  Žďárský, Josef
D43-D46 Drobnosti.  
D46-D48 Z literatury.  
 
Partner of
EuDML logo