Previous |  Up |  Next

Issue 1-2,  Volume 58, 1929 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

1-9 K výpočtu střední chyby pro jedničku váhy.  Kladivo, B.
10-15 O Wilczynského hlavní ploše fleknodální kongruence a o zobecnění věty Sullivanovy.  Klapka, Jiří
16-22 O půdorysu meze vlastního stínu na serpentině, osvětlené paprsky rovnoběžnými.  Klíma, Josef
23-29 Důkaz jedné věty Einsteinovy.  Kořínek, Vladimír
30-36 Dvě poznámky k teorii číselné.  Kössler, Miloš
37-41 Zobecnění problému normál na elipse.  Kounovský, Josef
42-52 Poznámka ke kvadratickému charakteru čísel.  Koutský, Karel
53-55 O vyrovnávání empirických řad.  Láska, V.
56-59 O jistém vztahu mezi agregátními a selekčními tabulkami úmrtnosti invalidů.  Lenz, V.
60-69 Lineární systémy obecných kubických křivek rovinných invariantních vzhledem ke kvadratické involuci třídy prvé.  Machytka, B.
70-73 Konstrukce prostorových kvadratických transformací z daných podmínek.  Mikan, Milan
74-77 Hypothesa hvězdných proudů a hypothesa elipsoidální.  Nechvíle, V.
78-82 K teorii kornoidy.  Pleskot, Antonín
83-87 Příspěvek ke křivosti ploch druhého stupně.  Procházka, Bedřich
88-91 O periodickém dělení diferenciálního mnohočlenu 3ho řádu dif. mnohočlenem 1ho řádu.  Rádl, František
92-94 O rozšíření pojmu kongruence.  Rychlík, Karel
95-98 K teorii mechanického vyrovnávání.  Schoenbaum, Emil
99-100 Poznámka o Clebschově diagonální ploše.  Seifert, L.
101-103 Projektivní zobecnění Snelliova úkolu.  Schuster, Jan
104-111 K jedné větě Petrově o racionálních křivkách třetího řádu.  Sobotka, Jan
112-118 Tabulková metoda k výpočtu času rytmických signálů.  Svoboda, Jindřich
119-124 Dvě úlohy z kartometrie.  Šalamon, B.
125-131 Elektrické dvojvrstvy v elektrolytech.  Teige, Karel
132-140 K interpretaci vlnové mechaniky.  Trkal, V.
141-148 Poznámka k polynomům Charlier-Jordanovým.  Truksa, L.
149-151 Poznámka k řešení kubické rovnice ze spisu "Flos" Leonarda Pisana.  Vetter, Q.
152-159 Projektivní prostor $r$-rozměrný.  Vojtěch, Jan
160-162 Nutnost věčného návratu?.  Vorovka, K.
163-170 Translace dvou kruhových válců vazkou tekutinou.  Záviška, F.
171-174 Průměrná premiová reserva sociálního pojištění.  Zelenka, Ant.
175-183 Věstník literární.  
184-192 Zprávy.  
 
Příloha didakticko-metodická
Partner of
EuDML logo