Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 72, 1947 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

D1-D9 Vědecké práce Bedřicha Pospíšila [nekrolog].  Čech, Eduard
D10-D11 Akustické intervaly.  Skalický, Václav
D11-D13 Druhý pohybový zákon.  Weiner, B.
D14-D16 Úlohy.  
D17-D21 Za vládním radou Ladislavem Červenkou.  Ingriš, Václav
D22-D24 Tečny a normály kuželoseček.  Kruml, M.
D25-D30 O stylu středoškolských učebnic aritmetiky.  Skalický, Václav
D31-D35 Zprávy.  
D36-D48 Literatura.  
D49 Bohumil Kladivo, Bedřich Pospíšil [úmrtní oznámení].  
[D50a],D50-D53 Josef Velíšek.  Trkal, Viktor
D54-D60 Paul Langevin.  Pírko, Zdeněk
D61-D66 O existenci nekonvexních mnohoúhelníků předepsanáho druhu.  Brejcha, Josef
D67-D74 Geometrické místo středů podobných kuželoseček v síti kuželoseček.  Urban, Alois
D74-D78 Vrchol základním bodem svazku kuželoseček.  Pachta, Zdeněk
D78-D83 Příspěvek ke konstrukci tečen a středů křivosti jistých bicirkulárních kvartik.  Piska, Rudolf
D83-D86 Základní rovnice pro pohyb proměnného rovinného útvaru a její použití v theorii rovinných křivek.  Pírko, Zdeněk
D87-D88 Metodické poznámky k vete sinovej.  Krňan, František
D89-D90 Systematické určení všech dělitelů složeného čísla.  Hyška, Alfons
D90-D95 O nový styl vyučování matematice.  Vavřinec, Josef
D96-D97 Mikroprojekce.  Kašpar, Emil
D98-D99 Meldeův pokus se strunou.  Kašpar, Emil
D100-D119 Zpráva methodické komise.  
D120-D122 Zprávy.  
D123-D133 Literatura.  
D134-D140 Spolkový věstník.  
 
Partner of
EuDML logo