Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 76, 1951 (Časopis pro pěstování matematiky)

73-103 O marxistickém pojetí matematiky.  Rieger, Ladislav
105-119 Lineární operátory. II.  Katětov, Miroslav
121-140 Věta o supremu a věty s ní ekvivalentní.  Nožička, František
141-144 O jednom vytvoření Jonquièresovy involuce pátého stupně.  Bílek, Jan
145-152 Recense knih a článků.  
153-154 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo