Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 76, 1951 (Časopis pro pěstování matematiky)

155-157 K základům theorie reálných čísel.  Kolmogorov, Andrei Nikolajevič
158-174 Nejjednodušší lineární kontinuum.  Chinčin, Aleksandr Ja.
175-194 Lebesgueův integrál v abstraktních prostorech.  Mařík, Jan
195-198 O Aimondově báni.  Kadeřávek, František
199-200 Stanovení Bernoulliho čísel. Součet aritmetické posloupnosti bez užití diferenčních posloupností.  Mišoň, Karel
201-215 Harmonická příbuznost. I.  Pírko, Zdeněk
217-224 Důkaz jedné věty Wardovy.  Pták, Vlastimil
225-227 Recense knih a článků.  
228-229 O uspořádaných prostorech.  Novák, Josef
229 Nelineární vynucené oscilace.  Zlámal, Miloš
230 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo