Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 76, 1951 (Časopis pro pěstování matematiky)

231-234 K otázce o dialektice.  Lenin, Vladimír Iljič
235-236 Dva vzory ze sovětské matematiky.  Vyčichlo, František
237-250 Leninská dialektika a matematika.  Aleksandrov, Aleksandr Danilovich
251-270 O idealismu v matematice.  Aleksandrov, Aleksandr Danilovich
271-273 Práce J. M. Gel'fanda o algebraických otázkách funkcionální analysy.  Kolmogorov, Andrei Nikolajevič
275-277 Práce D. A. Menšova o trigonometrických řadách.  Bari, Nina Karlovna; Ljusternik, Lazar Aronovich
279-281 Práce N. V. Smirnova o studiu vlastností variační řady a o neparametrických úlohách matematické statistiky.  Kolmogorov, Andrei Nikolajevič; Chinčin, Aleksandr Ja.
283-290 Polouspořádané lineární prostory.  Pták, Vlastimil
291-305 Recense knih a článků.  
306 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo