Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 78, 1953 (Časopis pro pěstování matematiky)

199-205 Nový školský zákon a matematika.  Čech, Eduard
207-212 O větě Frobeniově.  Pták, Vlastimil
213-214 O jednoznačnosti řešení modifikované Dirichletovy úlohy.  Kurzweil, Jaroslav
215-228 O nadplochách totálně geodetických v Riemannově prostoru. II.  Nožička, František
229-258 O projektivních diferenciálních invariantech rovinné vrstvy křivek.  Nádeník, Zbyněk
259-261 Vnořitelnost semigrup.  Pták, Vlastimil
263 Řešení rovnic potenčními řadami.  Kodl, Otakar
265-276 Recenze článků a knih.  
277-281 Laureát státní ceny Miroslav Katětov.  Čech, Eduard
283-286 Prof. Dr. Jan Vojtěch zemřel.  Vyčichlo, František
287-290 Eugen Bunickij zemřel.  Bílý, Josef
291-295 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo