Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 82, 1957 (Časopis pro pěstování matematiky)

129-136 O jisté charakterisaci kompaktních souvislých množin v eukleidovském prostoru.  Sekanina, Milan
137-159 Stabilita integrálů soustavy diferenciálních rovnic v komplexním oboru.  Vejvoda, Otto
160-164 Studie Fokály. I.  Sedlák, František; Kosmák, Ladislav
165-174 O základní větě centrální axonometrie.  Drs, Ladislav
175-181 Základní věty centrální axonometrie.  Havel, Václav
182-194 Nerovnosti pro zobecněné Studentovo rozdělení a jejich použití.  Hájek, Jaroslav
195-215 O konečných orientovaných grafech.  Sedláček, Jiří
216-217 O číslech $m\choose n$.  Golubev, Vasilij Antonovič
218-226 Sur l'équation $\ddot{x} + f(t)x = 0$.  Kurzweil, Jaroslav
227-228 Cauchyho rukopis v archivu Československé akademie věd.  Rychlík, Karel
229 Úlohy a problémy.  
230-231 O konvergenci v dvojných posloupnostech.  Novák, Josef
231-232 IX. mezinárodní kongres aplikované mechaniky v Bruselu.  Polášek, Jan
233-244 Recense.  
245-249 250 let inženýrských studií v Praze.  Kadeřávek, František
249-256 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo