Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 35, 1990 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

113-120 Co to je teorie životaschopnosti.  Křivan, Vlastimil
120-129 Elektrochemicky indukovaná jaderná syntéza deutheria.  Fleischmann, Martin; Pons, Stanley
129-135 Stanovisko některých československých fyziků k problému nízkoteplotní jaderné syntézy ke dni 30. 6.1989.  Čápek, Vladislav
136-152 Rozhovor s Dirkem Janem Struikem.  Rowe, David E.
153-156 Poznámky k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ.  Klier, Emanuel
156-157 Poznámky k článku prof. Kliera.  Chytilová, Marta
157-167 Jubilea a zprávy.  
167-173 Ze života JČSMF.  
174-176 Nové knihy.  
[176b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo