Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kozel, Karel; Neustupa, Jiří: K šedesátinám profesora Poláška. Šeda, V.; Vencko, J.: Profesor Michal Greguš šesťdesiatročný. Blahová, Viera: Seminár metodikov matematiky v Drážďanoch.
Partner of
EuDML logo