Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 31, 1986 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

297-313 Joseph Louis Lagrange (1736-1813).  Gindikin, S. G.
314-326 Prečo a ako zvyšovať matematickú kultúru.  Schwarz, Štefan
326-337 Současný stav metodiky difrakčního měření makroskopických napětí.  Kraus, Ivo
338-344 Poválečný rozvoj perspektivy aplikované matematiky.  Polášek, Jan; Rektorys, Karel
344-348 Veda, kultúra, spoločnosť.  Jeršov, J. L.
348-351 Teorie vzdělávání v matematice.  Ripková, Hana; Šedivý, Jaroslav
352-355 Jubilea a zprávy.  
356-[356a] Nové knihy.  
[356b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo