Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Dvořáková, Iva; Machalický, Jiří: Vzpomínka na profesora Horáka. Rotter, Miloš: Profesor Bedřich Sedlák šedesátiletý. Folta, Jaroslav: První evropská letní univerzita historie a epistemologie ve vyučování matematice - Montpellier 1993, 19.-23.7. Lukáč, Pavel: f.e.m.s. Šarounová, Alena: 3. škola v přirodě. Prášková, Zuzana: Páté pražské sympozium o asymptotické statistice.
Partner of
EuDML logo