Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 39, 1994 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-14 Fyzika tance.  Laws, Kenneth
14-26 Johann Bernoulli (1667-1748): Deset neklidných let v Groningen.  Sierksma, Gerard
26-34 Zovšeobecnená Liénardova diferenciálna rovnica.  Hricišáková, Daniela
34-44 Přestavba systému vědy v nových zemích Spolkové republiky Německo.  Brockmeyerová-Fenclová, Jitka
44-50 Učitel fyziky.  Rojko, Milan
50-58 Jubilea a zprávy.  
58-59 Ze života JČSMF.  
60-64 Nové knihy.  
[64f] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo