Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kašpar, E.: Základní problémy v přípravě učitelů fyziky. Fyzika ve škole V (1967), str. 363.
[2] Kašpar, E.: Reforma učitelského studia na MFF UK v Praze. PMFA XV (1970), str. 167.
[3] MŠ ČSR: Projekt 8: Vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků. In: Další rozvoj československé vzdělávací soustavy, SPN Praha 1983, str. 75.
[4] Studijní plány MFF UK Praha 1992/93.
Partner of
EuDML logo