Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Za profesorom Janom Fischerom [nekrolog]. Vyšín, Jan: František Hradecký [nekrolog]. Zachoval, Ladislav: Vzpomínka na profesora Závišku. Jankovský, Zdeněk: Profesor Milan Pišl šedesátiletý. Prof. Dr. Milanovi Petrášovi, CSc., k päťdesiatinám. Chlebeček, Aleš; Keprt, Milan: Porada pracovníků kateder fakult vzdělávajících učitele a vedoucích kabinetů fyziky KPÚ.
Partner of
EuDML logo