Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 25
Issue: 3
Year: 1980
Pages: 165-173
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Za profesorom Janom Fischerom [nekrolog]. Vyšín, Jan: František Hradecký [nekrolog]. Zachoval, Ladislav: Vzpomínka na profesora Závišku. Jankovský, Zdeněk: Profesor Milan Pišl šedesátiletý. Prof. Dr. Milanovi Petrášovi, CSc., k päťdesiatinám. Chlebeček, Aleš; Keprt, Milan: Porada pracovníků kateder fakult vzdělávajících učitele a vedoucích kabinetů fyziky KPÚ. (Czech)
.
Date available: 2010-11-20T13:02:45Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138773
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_25-1980-3_7.pdf 1.436Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo