Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 25, 1980 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

121-128 Některé současné vědecké a technické úkoly v hornických a hutnických oborech.  Hajkr, Oldřich
128-138 F. Riesz a matematika dvacátého století.  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
139-144 O jednom pěkném algebraickém výsledku.  Goralčík, Pavel
144-155 Čas a kmitočet.  Buzek, Otakar; Čermák, Jan
156-162 Přírodovědné vzdělávání v Maďarsku [Final part].  Marx, György
162-165 Niekoľko úvah o užitočnosti matematiky.  Sivošová, Alica
165-173 Jubilea a zprávy.  
173-178 Ze života JČSMF.  
178-[180a] Nové knihy.  
[180b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo